KDO JSOU  „ODOLEN’S-RIDERS“ ??

-    jsme parta kámošů  z Odoleny Vody a okolí,

-    jezdíme na různých motorkách, někdo má rád spíše silnice jiný zase enduro

-    jezdíme na společné vyjížďky, akce, vandry, dovolené

PODMÍNKY ČLENSTVÍ „ODOLEN’S-RIDERS“

-     být aktivní jezdec na motocyklu z Vodolky dy či okolí

-     účastnit se společných akcí dle možností

-     odsouhlasení členství ostatními

 ČLENOVÉ „ODOLEN’S-RIDERS“ BY MĚLI

-      svým chováním nenarušovat dobré vztahy mezi ostatními členy

-      účastnit se v rámci svých možností  čtvrtečních setkáních

-      účastnit se v rámci svých možností společných akcích a vyjížďěk

-       navštěvovat webové stránky

-      finačně přispívat  na společné akce

-      podřídit  se výsledku hlasování ostatních členů

PRÁVA ČLENŮ „ODOLEN’S-RIDERS“

-      účastnit se hlasování o návrzích od ostatních členů

-      navrhovat zlepšení činnosti, nové akce, změny termínů apod.

-       zvát na společné akce příznivce (partnerky, baťůžky, kamarády a kamarádky)

ZÁNIK ČLENSTVÍ V „ODOLEN’S-RIDERS“

-       vystoupením z vlastního rozhodnutí

-       vyloučením vyplívajícím z návrhu a hlasování ostatních členů

-       zánikem „ODOLEN’S RIDERS“

HOSPODAŘENÍ „ODOLEN’S-RIDERS“

-        příspěvky na společné akce a chod OR vybírá pravidelně pokladník a eviduje je

-        členské příspěvky slouží výhradně k hrazení společných  akcí organizovaných členy "OR"

-        partnerky členů „OR“  finančně nepřispívají

 

 

ODOLEN'S-RIDERS je především parta kamarádů, kteří spolu jezdí na motorkách a tráví volný čas, nejsme MOTOKLUB.